NHS chửi thằng thằng tinh trùng khuyết tật, chửi những người đi bão, chửi U23 VN đá ncc.

https://www.youtube.com/watch?v=veUqVT9RmS4
Sau 1 ngày thanh niên ở Bình Dương đã mém đi bán muối, bị đánh tơi bời và AD nghĩ nó sẽ bị cư dân mạng đánh típ. Thanh niên đanh tạo nét. Video thằng…