Những Game show NGƯỜI LỚN chỉ có ở đất nước Nhật Bản

https://www.youtube.com/watch?v=qHWi4BSJ2qc
Văn hoá Nhật Bản vốn rất hấp dẫn vì nó cùng một lúc, vừa mang tính truyền thống, vừa mang tính hiện đại. Với khía cạnh hiện đại, có nhiều trò…