NTN- Sau 2 năm gây dựng cuối cùng cũng mua được 1 chiếc siêu xe(Nguyễn Thành Nam)