NTN – Thử Ăn Cám Lợn Món Ăn 1945 Việt Nam

Tôi làm video này để các bạn biết được ngày xưa Ông Bà, Bố Mẹ chúng ta khổ như thế nào mới có chúng ta ngày hôm nay ! Hãy trân trọng và yêu thương…

Gửi bình luận