Pewpew Chửi Thẳng Mặt Dan Hauer – Xỉ Nhục Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

https://www.youtube.com/watch?v=rszPJPYUA0E
Vừa qua dan hauer một người nước ngoài có kênh youtube cũng tên rất nổi tiếng đã có những hành động lời nói trong một video trên kênh youtube của ông…