Phải biết nhìn xa trông rộng. Nếu cắt những bậc thang để sưởi ấm trong chốc lát,

Phải biết nhìn xa trông rộng. Nếu cắt những bậc thang để sưởi ấm trong chốc lát, đến cuối cùng, liệu ta có thể thoát ra?

Gửi bình luận