PHIM HOẠT HÌNH VIỆT NAM _LÊ THÁI TỔ 06

https://www.youtube.com/watch?v=s70wYklXiPY
https://www.youtube.com/channel/UCK2S5OIGl7Gnr9g8HNOXtkA/videos Lê Thái Tổ (Lê Lợi, 1428-1433) Lê Lợi sinh ngày 6 tháng Tám năm Ất Sửu – 10/9/1385, là con trai thứ 3 của…