Sen ơi, sen đâu rồi!!! Sen có thương tui hôn? Tui đã chuẩn bị đi bụi với đồng