Sen ơi, sen đâu rồi!!! Sen có thương tui hôn? Tui đã chuẩn bị đi bụi với đồng

Sen ơi, sen đâu rồi!!!
Sen có thương tui hôn?
Tui đã chuẩn bị đi bụi với đồng bọn duôn dòi!

Gửi bình luận