Clip sinh con tự nhiên theo phương pháp đẻ thường05:12

  • 239,253
Clip sinh con tự nhiên theo phương pháp đẻ thường
Đánh giá

Quá trình từ lúc mang nặng đẻ đau tới lúc sinh con là vô cùng vất vả đối với người mẹ. Hãy xem clip cận cảnh bà mẹ này sinh con bạn sẽ cảm thấy thương mẹ, thương vợ hơn đấy.

Xem thêm về qui định trong đẻ thường ở BV Việt Nam

Chia sẻ video này
0-4
"Tắt thông báo này"