SKT vs SSG Game 2 | LOL World Championship 2017 Final | SKT vs Samsung | SKT T1 vs Samsung Galaxy

SKT vs SSG Game 2 | LOL World Championship 2017 Final | SKT vs Samsung | SKT T1 vs Samsung Galaxy
Đánh giá

Welcome to LoL Esports – League of Legends Channel ! Link live all Leagues: https://goo.gl/yy2qN7 Subscribe : http://goo.gl/3aa7fm Facebook …

Chia sẻ video này
"Tắt thông báo này"