Sọ Dừa là có thật Truyện: Sọ Dừa (không phải Truyện cổ tích Sọ Dừa đâu nhá :v) T

Sọ Dừa là có thật 😨Truyện: Sọ Dừa (không phải Truyện cổ tích Sọ Dừa đâu nhá :v) Tác giả : Tống Ngọc
Trước nhà tôi có một con kênh, ngày bé tôi hay cùng đám bạn trốn ba má ra mãi tít đầu kênh bơi lội, nước hồi đó trong và mát hơn bây giờ nhiều. Ba má cấm bọn trẻ con tụi tôi được lội kênh, dọa rằng dưới nước có ma Tây,… Khác