Sống với người nước ngoài có tốt không? [Du Học Úc, Adelaide] [Cuộc Sống Úc, Adelaide]

Sống với người nước ngoài có tốt không? [Du Học Úc, Adelaide] [Cuộc Sống Úc, Adelaide]
Đánh giá

Mình biết là có khá nhiều bạn nghĩ đến chuyện ở share với người nước ngoài khi đi du học không chỉ du học úc mà còn du học mỹ hay du học anh. Nhưng…

Chia sẻ video này
"Tắt thông báo này"