Sống với người nước ngoài có tốt không? [Du Học Úc, Adelaide] [Cuộc Sống Úc, Adelaide]

Mình biết là có khá nhiều bạn nghĩ đến chuyện ở share với người nước ngoài khi đi du học không chỉ du học úc mà còn du học mỹ hay du học anh. Nhưng…