SSG vs. SKT | Finals Game 1 | 2017 World Championship | Samsung Galaxy vs SK telecom T1

SSG vs. SKT | Finals Game 1 | 2017 World Championship | Samsung Galaxy vs SK telecom T1
Đánh giá

2017 World Championship Finals #Worlds2017 Samsung Galaxy vs. SK telecom T1 Samsung Galaxy Lineup: CuVee – Top Kennen Ambition – Jungle Zac …

Chia sẻ video này
"Tắt thông báo này"