Talk To Me (Có Nên Dừng Lại) – Chi Pu || PIANO COVER || MINH THÔNG

Talk To Me (Có Nên Dừng Lại) – Chi Pu || PIANO COVER || MINH THÔNG
Đánh giá

TALK TO ME (Có Nên Dừng Lại) Sáng tác: Triple D Vì đoạn đường giờ không chung bước Chuyện mình đâu ai biết trước đâu Hạnh phúc đôi ta do anh tự tay…

Chia sẻ video này
"Tắt thông báo này"