Tam điểm chỉ Tam Điểm Chỉ Tác giả: Cú Heo

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Jang Tây

khi nào có phần tiếp theo AD ơi, hay quá

Còn đợi điểm chỉ thứ ba nua

Phuong Phan

Khi nào có phần típ theo vậy hay,quá