TÂM LINH ĐÂU CHỈ THỂ XOA DỊU NỖI ĐAU NGAY TỨC THÌ Nó còn là vấn đề thời gian. N

TÂM LINH ĐÂU CHỈ THỂ XOA DỊU NỖI ĐAU NGAY TỨC THÌ

Nó còn là vấn đề thời gian. Như câu chuyện dưới đây. Phải mất rất nhiều năm chúng ta mới chấp nhạn được sự ra đi của ai đó. Một cách bình thản.

Cũng phải mất rất nhiều năm để chúng ta chấp nhận mọi sự cố xảy ra trên đời đều có ý nghĩa nào đó trong cuộc đời mình.

TÂM LINH ĐÂU CHỈ THỂ XOA DỊU NỖI ĐAU NGAY TỨC THÌ Nó còn là vấn đề thời gian. N ảnh
TÂM LINH ĐÂU CHỈ THỂ XOA DỊU NỖI ĐAU NGAY TỨC THÌ Nó còn là vấn đề thời gian. N ảnh
TÂM LINH ĐÂU CHỈ THỂ XOA DỊU NỖI ĐAU NGAY TỨC THÌ Nó còn là vấn đề thời gian. N ảnh
TÂM LINH ĐÂU CHỈ THỂ XOA DỊU NỖI ĐAU NGAY TỨC THÌ Nó còn là vấn đề thời gian. N ảnh

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments