Thần Ăn (Thần Thực) – Châu Tinh Trì

https://www.youtube.com/watch?v=Le08Nzn-_i4
Bộ Phim: Thần Ăn – Châu Tinh Trì Bộ Phim Thần Ăn (1996): Thần ăn (Trung văn giản thể: 食神; Trung văn phồn thể: 食神; bính âm: Shi Shen; Yale Quảng Đông:.