Tháng 7, tháng của từ bi – hỷ xả. Tháng của lòng trắc ản… Nhìn cảnh không khỏi

Tháng 7, tháng của từ bi – hỷ xả. Tháng của lòng trắc ản… Nhìn cảnh không khỏi động lòng…..
DÌ GHẺ – CON CHỒNG
" Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi má liếm lá đầu đình
…Anh ơi ! Nhìn cảnh trong hình
Ngẫm xem thế thái…. nhân tình ra sao
Thằng thì ngồi ở mâm cao
Đứa không quần áo vịt nhào " cắn chim "
Mẹ thì trơ mắt ra nhìn
Bởi vì thằng đó con riêng của chồng
Thế gian dạy có nhớ không
Chẳng chung máu mủ nên lòng không thương
" Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng "
Thân ái.
Ps: Dặn lòng cố gắng vợ chồng nhường nhịn nhau. Bởi….con là tất cả.