Thầy Dan “bóc phốt” phát âm để cạnh tranh không lành mạnh?08:05

  • 1,188,109
Thầy Dan “bóc phốt” phát âm để cạnh tranh không lành mạnh?
Đánh giá

Sau khi gây bão với clip “bóc phốt” phát âm tiếng Anh sai của một số giáo viên tiếng Anh người Việt (trung tâm Elight) thì một số dân mạng cho rằng thầy Dan muốn cạnh tranh không lành mạnh và quảng bá cho ứng dụng học tiếng Anh. Có đúng vậy không?

Chia sẻ video này
maxresdefault-30
"Tắt thông báo này"