Thầy Thích Nhân Tâm giảng dạy đạo lý về tình yêu cực hay dành cho giới trẻ

https://www.youtube.com/watch?v=Va_-SKk6udE
Tình yêu qua cái nhìn của người lớn Tình yêu vị thành niên Khoá giảng đạo của thầy Thích Nhân Tâm.

Gửi bình luận