TOÀN CẢNH BOT CAI LẬY THẤT THỦ TRONG NGÀY THU PHÍ TRỞ LẠI 30/11/2017

TOÀN CẢNH BOT CAI LẬY THẤT THỦ TRONG NGÀY THU PHÍ TRỞ LẠI 30/11/2017
Đánh giá
https://www.youtube.com/watch?v=FNcbm5vBQZg

Toàn cảnh trạm BOT Cai Lậy Tiền Giang ngày đầu thu phí trở lại. Trạm đã xả 3 lần để điều tiết giao thông, các tài xế vẫn tiếp tục sử dụng tiền…

Loading...
Loading...