Toàn cảnh khám xét nhà riêng ông Đinh La Thăng

Toàn cảnh khám xét nhà riêng ông Đinh La Thăng, người dân hiếu kỳ đứng xem từ xa.

Gửi bình luận