Tổng quan về tướng mũi Ông bà ta có câu “ Giàu sang xem mũi”. Bởi mũi là trung

Tổng quan về tướng mũi

Ông bà ta có câu “ Giàu sang xem mũi”. Bởi mũi là trung tâm của khuôn mặt, mũi đẹp hay không là do tướng vận mà ra. Sinh ra mỗi con người đã có có 1 hình dạng mũi nhất định nhưng không có nghĩa nó sẽ theo bạn cả đời. Vì tướng sinh ra từ tâm, tâm tốt ắt tướng sẽ đẹp, còn người có tâm địa xấu xa có thể che mắt người đời qua miệng lưỡi ngọt ngào nhưng không giấu được mắt nhìn của nhà nghiên cứu tướng số. Và không có một người ăn mày nào có tướng mũi đẹp là điều chắc chắn, vì tướng mũi đẹp thì cuộc đời đã rẻ sang một hướng tốt hơn.