Trạm BOT Cai Lậy ngày đầu thu phí lại đã phải xả trạm ngày 30-11-2017

Đêm qua, các tài xế vẫn cương quyết trả tiền lẻ, đưa 25.100 đồng để mua vé 25.000 đồng, đòi nhân viên trạm BOT Cai Lậy thối lại 100 đồng. Một…

Gửi bình luận