Trở ngại của nhiều người thông minh học giỏi ở trường đó là sau khi tốt nghiệp,

Trở ngại của nhiều người thông minh học giỏi ở trường đó là sau khi tốt nghiệp, họ thường không còn nỗ lực học hỏi nhiều hơn từ bên ngoài giống như cách mà họ đã học ở trên trường học nữa.

Và rồi nhiều người học giỏi ở trường phải sống trong hoàn cảnh túng thiếu lại thắc mắc rằng tại sao có những người học không giỏi và không có nhiều bằng cấp như mình nhưng dường như lại có một cuộc sống giàu có, tự do và hạnh phúc như vậy.

Nhưng họ không biết rằng, những con người như vậy, họ chưa bao giờ ngừng học. Có thể họ không còn học ở trường, một số thậm chí bỏ trường đại học, nhưng sự thật là… họ chưa bao giờ bỏ học.