Truyền thuyết đáng sợ về bóng đè trong các nền văn hóa