TS Đoàn Hương: Chửi dân là 1 đám quần chúng không hiểu gì trên sóng truyền hình | Tin Tức

TS Đoàn Hương: Chửi dân là 1 đám quần chúng không hiểu gì trên sóng truyền hình | Tin Tức
Đánh giá

Phát ngôn “Không thể để 1 đám quần chúng không hiểu gì vào ném đá Tiếq Việt” của TS Đoàn Hương lại vô tình gây nên sự tranh cãi dữ dội trong…

Chia sẻ video này
"Tắt thông báo này"