TS Đoàn Hương: Chửi dân là 1 đám quần chúng không hiểu gì trên sóng truyền hình | Tin Tức

Phát ngôn “Không thể để 1 đám quần chúng không hiểu gì vào ném đá Tiếq Việt” của TS Đoàn Hương lại vô tình gây nên sự tranh cãi dữ dội trong…

Gửi bình luận