Vào bệnh viện, đi đám ma thấy trĩu nặng, ớn lạnh bị đồn là do ‘âm khí’ – sự thực thế nào?

Trong cuộc sống chúng ta không ít lần phải vào bệnh viện hoặc để khám chữa bệnh hoặc để thăm người ốm. Tương tự, sẽ có một số lần cần đi đám tang.

Trong những hoàn cảnh ấy, sẽ có người cảm thấy tâm tư, tình cảm trĩu nặng, thậm chí một số người có cảm giác ớn lạnh, lo lắng bất an… Nhiều chuyện truyền miệng, đồn đoán cho rằng đó là do "khí âm" tác động…

Thật ra về mặt khoa học, không có cái nào gọi là "khí âm", nhưng có cái gọi là năng lượng xấu. Thứ tác động lên chúng ta trong 2 hoàn cảnh trên và nhiều bối cảnh khác chính là năng lượng xấu. Chúng ta cần nhận diện loại năng lượng này trong cuộc sống hàng ngày và biết cách loại bỏ chúng.

Nguon:soha

Vào bệnh viện, đi đám ma thấy trĩu nặng, ớn lạnh bị đồn là do ‘âm khí’ – sự thực thế nào?