VIỆT NAM CẤM BITCOIN TỪ NĂM 2018?? – UPDATE LOOPX – PINCOIN

https://www.youtube.com/watch?v=m0imeYRrIkc
Mình tìm hiểu đước 1 số thông tin liên quan đến việc quản lý tiền điện tử cũng như Bitcoin tại Việt Nam trong năm 2018. Các bạn xem video để biết…