Với mong muốn sở hữu độc quyền người trong mộng, để người đó luôn ở bên cạnh, yê