Xem bói tử vi tướng số vận mệnh . Giáp tý 1984 hôn nhân tình duyên tài lộc20:05

  • 0
11 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Nhìn mặt bà này đã thấy k có Đức rồi ! Người ta nói phúc Đức tại mẫu mẹ lấy hết phần của con rồi !

Câu nói hay qúa

Căt duyên âm.con nghi con trai con yêu đůöng nhì nhăng chăc cūng vůöng vào duyên âm.con trai con nay möi có21 tůôi

Con chào câu.nhà câu hôm nay khách đông vây.

Cậu ơi nhà cậu đông thế.

Cậu bớt chút thời gian chỉ đường chỉ lối cho VC con với cậu nhé 0979849352 chăm sự được cậu giúp đỡ

84 lấy 92 có sao không cậu .
Xem dụm con voi ah.. Vk ck con tuổi vậy có giải dược không ah

Cậu ơi con đăng ký làm lễ được không cậu

Rất hay

Cậu xem cup con chồng sinh 01/01 1972 vợ 14/04 1971