Xem phim Seref Sozu – Tập 100:00

  • 0

BÍ MẬT TUYỆT VỜI ĐANG CHỜ ĐẢO ADABEYLI VÀ GIA ĐÌNH ADABEYLI

‘Gia đình Adabeyli’ sống trên hòn đảo mà họ sở hữu trong khuôn khổ các quy tắc mà họ đã đặt ra. ‘Cihan Adabeyli’; Chủ sở hữu duy nhất của một của cải và đất đai rộng lớn là đại diện của tổ tiên.
Đột nhiên, một cuộc điện thoại đến đảo Adabeyli và ‘toàn bộ cuộc đời của Cihan Adabeyli thay đổi khi đã đến lúc phải giữ lời danh dự với người đã cứu mạng mình trong quá khứ. Người gọi là ‘Isra’.
‘Isra chỉ có một hy vọng; anh ấy là ‘Cihan Adabeyli’.

Những bí mật của quá khứ sẽ được tiết lộ với sự xuất hiện của ‘Isra’ trên Đảo Adabeyli và những gì nó mang theo, và ngọn lửa lớn cho tương lai sẽ được đốt lên.
Từ danh dự được ban tặng sẽ gây ra sự hủy diệt tất cả những gì còn lại và sự ra đời của một tình yêu sử thi sẽ bị thử thách rất nhiều đau đớn.

Instagram: shorturl.at/pBI09
Twitter: shorturl.at/ekpUY
WEB: shorturl.at/sxAFU
Facebook: shorturl.at/rCJK3

@timsandb @showtv

Şeref Sözü | 1. Bölüm