Xem Trải nghiệm điểm chết

Xem Trải nghiệm điểm chết ảnh

Một nhóm sinh viên của trường y, họ đã có những thử nghiệm táo bạo khi trải nghiệm điểm chết. Linh hồn được thoát ra, một cảm giác mới lạ nhưng cùng với đó là những hiện tượng kỳ lạ. Họ sẽ ra sao???

[fb_vid id=”540590169714828″]

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments

lu lai