Xem tử vi 2017 cho tuổi Quý Hợi nam mệnh năm 1983

Quý Hợi 34 tuổi Thủy mạng – Dương Nữ Đại hải Thủy – Nước biển lớn Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật Hạn: Thiên La: bị phá…

Gửi bình luận