XIN THƯỜNG NIỆM PHẬT A DI ĐÀ PHẬT !

15 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật.

GIẢI ĐÁP TÂM LINH ^^

chúc bạn luôn vui vẻ

A di Đà phật ??????

Nam mô adi đà phật

Nam mô a di đà phật

MAm mo a di da phat

Nam mô a di đà phật
??????

Nam mô adi đà phật

A DI ĐÀ PHẬT

Nam mô a di đà phật