XIN THƯỜNG NIỆM PHẬT A DI ĐÀ PHẬT !

XIN THƯỜNG NIỆM PHẬT A DI ĐÀ PHẬT !

15 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Diu1ec7u Vu00f5

Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật.

u0110ou00e0n Thu1ecb Thanh Nhu00e0n

GIẢI ĐÁP TÂM LINH ^^

chúc bạn luôn vui vẻ

Nguyen Ngan

A di Đà phật 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Ngoc Ngoc Phu1ea1m

Nam mô adi đà phật

Vu0169 Thu00e0nh

Nam mô a di đà phật

Doan Tich

MAm mo a di da phat

bu00e1c tru01b0u1edfng hu1ecd u0111ou00e0n

Nam mô a di đà phật
🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Nguyu1ec5n Lu00e2m

Nam mô adi đà phật

Huong Xuan

A DI ĐÀ PHẬT

Lu00e0 Tu00f4i

Nam mô a di đà phật