Bạn dành 28,3 năm để ngủ 9 năm cho xem TV, chơi game, mạng xã hội Và chỉ có 10

Bạn dành 28,3 năm để ngủ
9 năm cho xem TV, chơi game, mạng xã hội

Và chỉ có 10,5 năm để làm việc. Nên hãy tận dụng từng khoảnh khắc quý giá đó để đạt được thành công!

Nguồn: Anna Vital, baroTo
Shared: happy.live