CHẾ NGƯỜI LẠ ƠI CHỬI DAN HAUER | Thằng Tây xúc phạm Võ Nguyên Giáp

https://www.youtube.com/watch?v=nfsDZ6K7l6U
Gửi Dan Hauer! Đôi lời Rap không chuyên nghiệp phiên bản Người Lạ Ơi gửi đến kẻ đã xúc phạm Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Không thể chấp nhận được!…