Chiếc lược ngà. Chiếc Lược Ngà Tác giả: Tống Ngọc Năm 2008 bố mẹ tôi có chuyến

Chiếc lược ngà.

Chiếc Lược Ngà
Tác giả: Tống Ngọc

Năm 2008 bố mẹ tôi có chuyến đi vào miền Nam du lịch, tham quan rất nhiều nơi, tới địa đạo Củ Chi, mẹ tôi thấy ở đây bày bán một loại hộp gương bằng gỗ khảm trai rất đẹp, nên có mua về làm quà biếu bà ngoại tôi. Hộp làm bằng gỗ dừa, bên ngoài đổ sơn bóng loáng, nắp…

Khác