Chớ dại mà thắp hương kiểu này, hối chẳng kịp GIÀU CÓ MẤY CŨNG THÀNH TRẮNG TAY, NGƯỜI NGHÈO CÀNG NGHÈO HƠN

Gia đình nào mà đang dâng hương như thế này, sớm muộn gì làm ăn cũng đi xuống, đã nghèo còn nghèo hơn hãy cẩn trọng.

Chớ dại mà thắp hương kiểu này, hối chẳng kịp GIÀU CÓ MẤY CŨNG THÀNH TRẮNG TAY, NGƯỜI NGHÈO CÀNG NGHÈO HƠN ảnh

Chớ dại mà thắp hương kiểu này, hối chẳng kịp GIÀU CÓ MẤY CŨNG THÀNH TRẮNG TAY, NGƯỜI NGHÈO CÀNG NGHÈO HƠN

Gia đình nào mà đang dâng hương như thế này, sớm muộn gì làm ăn cũng đi xuống, đã nghèo còn nghèo hơn hãy cẩn trọng.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments

Ua tai sao nguoi ta thap huong kieu nay ma bi ngheo vay thap sao cho giau ha ban