Cô giáo lên lớp nhưng không giảng bài trong suốt 4 tháng02:10

  • 0

Giáo viên lên lớp nhưng chỉ viết bài lên bảng rồi để học sinh tự chép, tự làm bài suốt 4 tháng. Sự việc xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh và chỉ được phát hiện khi một em học sinh của lớp nêu ý kiến với lãnh đạo Sở GD&ĐT.