Có những người mình yêu Nhưng mà không gần được Có những người yêu mình Nhưng

Có những người mình yêu
Nhưng mà không gần được
Có những người yêu mình
Nhưng mà không ừ được!

Đường còn xa lắm!!

Có những người mình yêu Nhưng mà không gần được Có những người yêu mình Nhưng ảnh

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments