CoinDaily 9.1.2018 – TRON và cuộc chiến giữa Justin Sun và Charlie Lee

CoinDaily 9.1.2018 – TRON và cuộc chiến giữa Justin Sun và Charlie Lee – Coinmarketcap tạm ngừng lấy số liệu từ thị trường Hàn Quốc – Telegram và thương vụ…