Dân Mạng Chửi GS. BÙI HIỀN bằng chính chữ "Tiếq Việt" mà ông cải cách, quá bá đạo

https://www.youtube.com/watch?v=L3Sk6r3SgX0
Chửi GS. BÙI HIỀN bằng chính chữ Tiếq Việt mà ông cải cách, quá bá đạo Đăng ký kênh