Gửi tới bạn đọc loạt truyện: Luyện Hồn Thể loại: Đạo sĩ tu ma, Kinh dị cổ trang

Gửi tới bạn đọc loạt truyện: Luyện Hồn
Thể loại: Đạo sĩ tu ma, Kinh dị cổ trang, hành động, hài hước.
Tác giả: Tống Ngọc

"Nhân sinh tồn tại trong trời đất chỉ có hai thể, đó là sinh và tử, nội trong hai thể đó, càn khôn lại xoay vần ra tám quẻ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Tức là, một người từ khi sinh ra đã được lão thiên chỉ định số mệnh, kẻ giàu người nghèo đều hiển lộ qua chân dung tướng mạo, cùng bát tự nhân tâm. Sống chết có số, sinh tử bất kỳ, đâu phải chỉ bằng một lời nói mà có thể xoay chuyển, muốn hóa giải chút tai kiếp trong đời, thứ nhất vẫn là nhìn thấu được số mệnh của mình."