Lý giải vì sao vợ chồng chung sống lâu ngày lại có nét mặt, tướng mạo giống nhau?

Theo người xưa, vợ chồng ở với nhau lâu ngày thì tướng mạo sẽ giống nhau được gọi nét tướng phu thê

Lý giải vì sao vợ chồng chung sống lâu ngày lại có nét mặt, tướng mạo giống nhau?

Theo người xưa, vợ chồng ở với nhau lâu ngày thì tướng mạo sẽ giống nhau được gọi nét tướng phu thê

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyu1ec5n Nhung

Tam Nguyen

Nguyu1ec5n Nhung

Nấm