NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT 🙏🌷🙏🌷🙏🌷
XIN THƯỜNG NIỆM ~~*🌲 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🌲*~~
Chúc quí phật tử và mọi người một tuần an lành, hạnh phúc và tinh tấn an vui. ADIDAPHAT 🙏🌷🙏🌷🙏🌷

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT ảnh

21 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Nam mô quan thế âm bồ tát
Nam mô dai từ dai bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quan thế âm bồ tát ma ha tát
Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Nam mô quan the am bo tat🙏🙏🙏

Nam mo a di da phat

Nam mô đại tu đại bi quan thế âm bồ tat

A di da phat

Nam mo dai tu dai bi cuu kho cuu nan Linh Cam Quan the am bo tat!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quân thế Âm bồ tát.

Nam mô a di đà phật