Sau Tết: Những vật cần hạ khỏi bàn thờ TRÁNH TÀI LỘC TIÊU TÁN

Những vật cần hạ khỏi bàn thờ TRÁNH TÀI LỘC TIÊU TÁN

Sau Tết: Những vật cần hạ khỏi bàn thờ TRÁNH TÀI LỘC TIÊU TÁN

Những ngày Tết cổ truyền đang dần kết thúc, bạn nên hạ ngay những thứ có tên trong danh sách dưới đây ra khỏi bàn thờ để tránh điều bất lợi nhé.