Thuận thành bắc ninh tử vi xem bói04:29

  • 0
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Thầy xem đường tình duyên cho con với. con sinh ngày 26/12/1990 âm lịch

Uoc gi dc thay xem cho con 1 que a ! Dt . Cua con 0984197706 . Con ten la nguen thi lupng .

Cậu mở máy ít quá cho nên hết pin