Tôi chỉ giận . . . … Với những ai tôi mến … – Tôi chỉ buồn . . . … Với

Tôi chỉ giận . . .
… Với những ai tôi mến …
– Tôi chỉ buồn . . .
… Với những người tôi thương . . .
– Đối với tôi . . .
… Những người khác bình thường. … …
Tôi vô tư không bao giờ giận họ. .

Tôi chỉ giận . . . ... Với những ai tôi mến ... - Tôi chỉ buồn . . . ... Với ảnh

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

có thể anh cũng như ai đó

chuẩn luôn.:)

xmen

chinh xac