Tôi chỉ giận . . . … Với những ai tôi mến … – Tôi chỉ buồn . . . … Với

Tôi chỉ giận . . .
… Với những ai tôi mến …
– Tôi chỉ buồn . . .
… Với những người tôi thương . . .
– Đối với tôi . . .
… Những người khác bình thường. … …
Tôi vô tư không bao giờ giận họ. .

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bu00f9i Diu1ec7n

có thể anh cũng như ai đó

Ngu00f4 Mu1ef9 Lu00e2m

chuẩn luôn.:)

Hou00e0ng Hiu1ec1u

xmen

phu1ea1m huu1ef3nh hoa diu1ec5m

chinh xac