Ầm ầm giông tố nổi lên Lục cung tiên chúa tựa tiên giáng trần Đi lên đỉnh núi

Ầm ầm giông tố nổi lên Lục cung tiên chúa tựa tiên giáng trần Đi lên đỉnh núi hoá thân Lấy đôi hải sảo trước sân làm bằng .. ❤️❤️ Thánh bà nhà e có khăn áo mới đón tếtt 😍🌸 Sưu tầm

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
u0110ou00e0n Thu1ecb Thanh Nhu00e0n

GIẢI ĐÁP TÂM LINH ^^

chúc bạn thuận lợi

Nhan Hoang

Nam mô a di đà phật

Kiu1ec1u Oanh

Nam mô adidaphat