Ầm ầm giông tố nổi lên Lục cung tiên chúa tựa tiên giáng trần Đi lên đỉnh núi

Ầm ầm giông tố nổi lên Lục cung tiên chúa tựa tiên giáng trần Đi lên đỉnh núi hoá thân Lấy đôi hải sảo trước sân làm bằng .. ❤️❤️ Thánh bà nhà e có khăn áo mới đón tếtt 😍🌸 Sưu tầm

Ầm ầm giông tố nổi lên Lục cung tiên chúa tựa tiên giáng trần Đi lên đỉnh núi ảnh

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

GIẢI ĐÁP TÂM LINH ^^

chúc bạn thuận lợi

Nam mô a di đà phật

Nam mô adidaphat